Autor: Daniel Eskibel

Quin és el benefici d’una consultoria política?

La pregunta me la formulen molts dirigents polítics que seran candidats a algun càrrec electiu. Volen saber què és específicament el que pot fer per ells un consultor polític.

Com s’insereix el consultor en la campanya electoral? Quines funcions compleix? Com és el seu paper? Quines són les seues tasques?

El següent és un llistat de màxims. Un conjunt de responsabilitats típiques del consultor polític. En algunes campanyes podrà ocupar-se de tot el conjunt. En altres d’una part o d’un aspecte puntual. I en unes altres simplement d’assessorar, que no és poc.

Però vegem en sentit ampli què és el que pot fer el consultor polític en una campanya electoral.

El consultor polític i les seues àrees d’acció

1. Investiga el mercat electoral

Estudia científicament l’electorat, en conjunt i en els segments més rellevants.

Utilitza per a això tot el material disponible: enquestes d’opinió pública, grups de debat (focus groups), dades estadístiques, antecedents electorals, informació històrica, estudis sociològics, entrevistes en profunditat, informació de premsa i emergents psicosocials.

Construeix hipòtesis sòlides sobre la psicologia col·lectiva dels votants, sobre les seues necessitats, desitjos, actituds i conductes polítiques.

2. Analitza els candidats rivals

Descobreix les seues fortaleses, les seues febleses i les seues estratègies. Per a això estudia els seus discursos, les seues entrevistes de premsa, els seus documents polítics, els seus antecedents, la seua pertinença partidària i els seus actes públics, a més del material sorgit d’enquestes i focus groups.

Determina amb quin candidat(s) es disputen els vots i intenta anticipar-se a les seues mogudes polítiques.

3. Audita la teua pròpia imatge

Investiga a fons i objectivament les fortaleses i febleses de la teua pròpia candidatura.

Per a aquesta tasca utilitza similars procediments als utilitzats per a l’estudi del mercat i dels competidors. T’ajuda a ressaltar els punts forts i a diluir els punts febles.

4. Dissenya l’estratègia de campanya

Aquest és el punt decisiu. Ací es comença a guanyar (o a perdre) una elecció.

Inclou els objectius a aconseguir, els públics que es busca impactar, l’estratègia de màrqueting, el posicionament, els temes de campanya, el pla de mitjans de comunicació i el maneig dels temps.

Les tres investigacions a dalt assenyalades constitueixen la pedra fonamental per a construir l’estratègia de campanya.

5. Construeix la personalitat pública del candidat i del seu partit

El consultor, prenent elements de la teua pròpia imatge, treballa al costat d’altres especialistes en la creació dels signes d’identitat que et faran immediatament recognoscible i que al mateix temps potenciaran el teu missatge: logotip, isotip, eslògan literari, eslògan auditiu, música o jingle, foto de campanya, codis de notorietat, estil discursiu verbal, gamma cromàtica i codis gestuals.

6. Crea els textos bàsics de la campanya

Elabora discursos especialment importants, escriu textos per a fulleteria i avisos de premsa, guions per a ràdio i televisió, missatges per a pàgines web i e-mail màrqueting i tots els textos fonamentals per a una elecció.

La paraula justa és vital en la batalla electoral.

7. T’ajuda a preparar les teues aparicions públiques

Assessora permanentment el candidat per a traure el màxim profit de les seues entrevistes en premsa, ràdio i televisió, així com de la seua oratòria en els actes públics.

Millora la qualitat de la comunicació amb el públic. I s’assegura que el missatge arribe a l’objectiu.

8. Dirigeix les tasques publicitàries

Treballa en conjunt amb l’agència publicitària o la productora contractada per a la campanya.

Marca objectius i estratègies, proposa idees i supervisa la producció de cartells, fullets, avisos de premsa, espots televisius, falques a la ràdio i cartelleria de via pública.

Dirigeix la publicitat de tal manera que s’enquadre dins dels marges de l’estratègia general de campanya.

9. Dirigeix les tasques informatives i de relacions públiques

Treballa al costat de l’equip del candidat que s’exerceix en aquestes àrees.

Dirigeix les activitats informatives i de vinculació amb la comunitat amb l’objectiu d’enfortir l’estratègia general. Ajuda a la formació dels membres de l’equip.

10. Assessora en els aspectes organitzatius

Contribueix amb la seua experiència a millorar l’estructura organitzativa de la campanya electoral

11. Orienta en les situacions de crisis

Ajuda a enfrontar les crisis polítiques que són quasi inevitables en cada campanya. Assessora en com defensar-se dels atacs, com minimitzar els danys i com fer que les agressions de l’adversari es tornen un bumerang contra ells mateixos.

12. Monitoritza la campanya

Segueix pas a pas el desenvolupament de la campanya, realitza avaluacions periòdiques del compliment dels plans propis i de les accions adversàries i genera els ajustos i correccions que siguen necessàries.

Obrir Xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋
En què puc ajudar-lo?
Comparte esto con un amigo