Cursos

Sessions individuals per potenciar les qualitats de candidats/es

Sessions individuals per potenciar les qualitats de candidats/es

Inclús les persones que estan en política amb molta experiència, poden millorar notòriament les seues competències i tarannà i el seu impacte polític. La millora que solen obtenir els meus clients, sol estar molt per damunt de les seues expectatives inicials. El cas...

Idees amb força i relacions socials

Idees amb força i relacions socials

IDEES AMB FORÇA SOCIAL I POLÍTICA 1r taller: dissabte 16 de juliol. 2n taller: 6 d'agost. Horari: de 10 a 14 hores. En aula virtual. En cada un dels tallers, investigarem factors que milloren la probabilitat de mantenir/incrementar els votants en les eleccions...