MILLORA INDIVIDUALITZADA

 

 

Mantinc la total confidencialitat dels temes tractats.

 

Estic subjecte al secret professional.

 

Les sessions es poden fer presencials en el meu despatx de València o a través de videoconferència.

 

MILLORA INDIVIDUALITZADA

Actitud i autocontrol

Crear una actitud de superació. Superar situacions dificultoses. Mantenir l’aplom i la sang freda en situacions de crisi. Superació de pors (a càmeres, a parlar en públic, etc.)

Comunicació general

Més que el què dir, ajude el meu client a aprendre a com expressar-se i perquè fer-ho de tal manera. Allò important no és el que tu dius, si no el significat que li dona la gent que t'escolta.

Comunicació verda

La comunicació de l’ecologia política té unes particularitats. No es que la gent no té sensibilitat mediambiental, és que el catastrofisme no funciona. Hi ha altres possibilitats de comunicació poc conegudes i molt més eficaces.

Habilitats de lideratge

Hi ha gent que sap «tirar del carro» però si deixa de tirar, els demés no tiraran. Ajude a desenvolupar capacitats per tal que els altres tiren del seu carro.

Intervencions públiques

Visionat de vídeos per millorar la gesticulació, la presencia, etc. Potenciar l’agilitat mental en debats, reunions, etc. Fomentar la presència i la veu de les dones.

Transicions

Ajude a fer la transició mental i a desenvolupar les habilitats/actituds més adequades quan es passa d’un càrrec públic de l’oposició al govern o de la vida «civil» a dirigir una empresa pública o institució.

Benestar

Certa conciliació familiar, no sentir-se desbordat de la tasca política, desconnectar en la vida personal, són alguns assumptes als que ajude per tal de fer sostenible la vida política i personal.

Què vas a aconseguir amb Capacitador.info?

 

Comunicar de forma natural i mantenir la serenitat en situacions de tensió.

Desconnectar de la política en la vida privada.

Fomentar la proximitat amb la ciutadania.

Lideratge per a activar el partit.

CARLES PORCEL

CARLES PORCEL

Director de Capacitador.info i Capacitador.es

Fa prop de 30 anys vaig començar a formar-me en diferents disciplines de creixement personal i desenvolupament professional.
Des de 2010 vaig començar a aplicar les meues habilitats de desenvolupament personal/professional a persones que estan en la política, aconseguint resultats efectius i mesurables.
He ajudat a candidats, càrrecs públics i orgànics a millorar en presència pública, a organitzar-se millor, a incrementar el seu benestar i satisfacció, a superaar de dificultats, etc.

Obrir Xat
💬 Necessites ajuda?
Hola 👋
En què puc ajudar-lo?
Comparte esto con un amigo