Una marca inspiradora per a cuidar el planeta

 

Per a començar parlem de la necessitat de construir una marca sobre la biodiversitat, fent referència a aquesta com a idea principal i a través d’una denominació amb la qual s’identifique plenament el nostre públic i siga més fàcil i més ràpid poder connectar amb ell.

 

Alguns estudis realitzats per diferents organitzacions com www.futerra.co.uk, assenyalen que si la manera com parlem de biodiversitat fora efectiva, no estaríem perdent gran part d’ella. Un dels informes assenyala que si no utilitzem una manera diferent a l’hora de parlar de la pèrdua de biodiversitat, no obtindrem l’impacte positiu que busquem. La conclusió és contundent: el missatge de l’extinció, de pèrdua de biodiversitat, genera apatia, no acció. Segons aqueix informe, si volem fomentar la protecció de la biodiversitat hi ha tres enfocaments que podem utilitzar:

 

Necessitat. Ha de veure amb plantejar dades econòmiques (per exemple calcular “els serveis ambientals” que ens dona la naturalesa). Això funciona bé en contextos polítics i empresarials.

Un exemple. Fa anys, estava assessorant un diputat sobre com enfocar al·locució sobre les prospeccions petrolieres del golf de València. Ell, que és biòleg, volia enfocar el seu discurs en el parlament sobre la possible destrucció de la vida marina. Jo li vaig recomanar que ho fera en termes econòmics. Si es produïra un abocament de petroli, produiria enormes pèrdues econòmiques per a la indústria turística i els pescadors. Amb aquest enfocament va facilitar que, fins i tot el PP, votara contra les prospeccions petrolieres.

 

Amor. Té a veure amb apreciar la bellesa de la naturalesa, amb sentir-se connectat amb el medi ambient, etc. I aquest és més útil per al públic en general. Es tracta d’un ús “cursi” de l’amor? No, es tracta d’usar sentiments genuïns que tenim sobre la naturalesa. En relació amb això, una persona que havia assistit a diversos judicis ambientals sobre la protecció de paratges, em va dir que quan el jutge coneixia el territori (generalment) sentenciava a favor de la protecció del paratge, la qual cosa és un exemple que dona suport a aquesta hipòtesi. Ara bé, els missatges de necessitat i amor funcionen sorprenentment mal junts.

Acció. Hi ha molts missatges per a protegir la biodiversitat que no inclouen una anomenada a l’acció o les accions són molt genèriques. En el text ens proposen maneres específiques de com enfocar la petició a l’acció. Demanes un donatiu per a una causa? Suggereixes que consideren fer-se vegetarià? Convides a recollir plàstics per a deixar la platja neta per a la fauna?

És important reflexionar a propòsit dels enfocaments exposats, que habitualment utilitzem una manera de comunicar que respon únicament a allò que ens agrada, sense pensar en allò que les persones volen escoltar, o que necessiten escoltar per a motivar-se. Si canviem la nostra manera de parlar sobre el que està ocorrent, les possibilitats de connectar amb la resta de la població creixen. A més d’aquesta anàlisi, l’informe ens planteja un altre sobre la manera com assimilem diferents missatges i d’ell es dedueix, que no som tan racionals com creem. Que més aviat reaccionem en moltes ocasions amb base a emocions més que a informació racional per a canviar conductes en la nostra manera d’actuar.

Un detall. Bona part de les persones no usen el terme «biodiversitat», ni entenen per què és tan fonamental, així que és convenient ser pedagògics i explicar la interacció entre els diferents ecosistemes (un altre terme, que la majoria de la gent no ho entén totalment.)

Es tracta, per tant, d’explorar altres noves vies en la manera de parlar de la situació de la biodiversitat hui, en diferents contextos, aconseguint inspirar a altres persones per a conservar el nostre bell planeta, i gaudir de la nostra rica biodiversitat.

 

 

 

Comparte esto con un amigo